Stickybit

BlogVerksamhetsberättelse för 2009

Skrivet av Fredrick Rybarczyk den 2010-03-12 | 0 Kommentarer

Tags:

Början av 2009 utmärktes av nedskärningar och tillbakahållna investeringar i Öresundsregionen vilket kom att prägla vårt verksamhetsår. Efterfrågan för konsulttjänster på såväl den lokala som den regionala marknaden föll tillbaka samtidigt som priserna pressades.Stickybit har trots rådande läge hävdat sig väl och företagets konsekventa satsning på att leverera högkvalificerade tjänster och specialistkonsulter ger resultat i tider där allt hårdare prioriteringar görs. Stickybits omsättning blev 11.9 Mkr och vinsten 0.4 Mkr.

0 Kommentarer | Läs hela inlägget