Epidemiologisk bevakning

Uppenbarligen hibernerar bakterier som sporer. Dessa sporer kan ligga inaktiva under en längre tid men under vissa omständigheter och i kontakt med vissa läkemedel så kan bakterien aktiveras och patienter bli smittade. Detta leder till att plötsliga utbrott kan uppstå inne på sjukhus. Dessa utbrott är svåra att upptäcka i tidiga stadier men skapar stora problem med betydande risker för patienter och personal.

För att hjälpa epidemologer på Skånes Universitetssjukhus att analysera ostrukturerad data som vi hämtar från loggar, dokument, excelark och olika registerutdrag så byggde vi en service. Med hjälp av information om patienters besök, inskrivningstider, datum för konstaterad smitta i kombination med modeller som beskriver olika bakterier och dess suptyper så lyckades vi identifiera historiska utbrott.

Idag arbetar vi vidare med att bygga en fullständig service som löser detta i realtid. Vi kommer successivt att involvera flera forskare och vi öppnar för att låta flera sjukhus vara med under den fortsatta utvecklingsfasen. Notera att datan i presentationen nedan är fiktiv med ett planterat utbrott.

Länk till presentationen

Read more blog posts from Stickybit