• R&D FOR HIRE

    We bring consumer grade quality software solutions to help enterprises grow into the new world.

SaaS

Vi utvecklar SaaS lösningar, tjänster och integrationer. Vi tycker själva att vi är riktigt bra på att hantera hela livscykelaspekten från investeringsbeslut, via krav och design till utveckling och över till långsiktigt ägarskap. Vi bygger våra lösningar på beprövade standardteknologier, men också med respekt och följsamhet gentemot kunden och dennes road map för teknologiinnehavet. Vi tror på skalbarhet, monitorering av live system och att allt, från infrastruktur och uppåt, finns definerat som kod.  

Product Development

From micro processors to embedded Linux and API design, our team will help you define, build and launch your product.

We consider the complete service architecture for the eco system to be created. A modern product will benefit from strong integration with relevant data driven services.

A higher purpose

While we are in the business of helping our customers solve difficult problems, we sometime do things in order to create a better society (or simply because its fun). At Stickybit we do things like helping doctors, support students and teach kids to code.